City Remit Card is the best method of sending money

Visit our head office & branches and receive your City Remit Card. It is easy to use the City Remit card to send money to your registered receiver.

Explained in Nepali Language:
सिटी रेमिट कार्ड बाट पैसा पठाउने तरीका:
सिटी रेमिट कार्ड Japan Post Bank को ATM मा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। कार्ड बाट पैसा पठाउने तरीका यस प्रकार रहेको छ:

 • 1. English थिच्नुहोस
 • 2. Deposit थिच्नुहोस
 • 3.सिटी रेमिट कार्ड ATM मा घुसाउनुहोस
 • 4. Card issue in Japan थिच्नुहोस
 • 5. Enter थिच्नुहोस
 • 6. फेरि Enter थिच्नुहोस
 • 7. ATM Box भित्र नगद पैसा मात्र राख्नुहोस
 • 8. Enter थिच्नुहोस

नोट: १ पटकमा १०० मान येन मात्र राख्न मिल्छ साथै रेमिट कार्ड बाट सिक्का पठाउने ब्यबस्था नभएको हुनाले नोट मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ ।
Video: usage of card https://www.youtube.com/watch?v=ooQBemoOV84

नेपालका लागि रेमिट्यान्स सेवा शुल्क:

 • ¥1 ~¥30,000 सम्म 500 येन
 • ¥30,000~¥150,000 सम्म 1000 येन
 • ¥150,000~¥1,000,000 सम्म 1500 येन

नेपालमा पैसा प्राप्त गर्ने तरिका:

1. नगद भुक्तानीसिटी एक्सप्रेसको नेपालमा रहेको कार्यालयहरु साथै बिभिन्न ठाउँमा रहेका एजेन्टहरु (५२ सय भन्दा बढी) बाट नगद लिन सक्नुहुने छ।

नगद भुक्तानीको लागि आबस्यक कागजहरु:

 • जापान बाट पैसा पठाएको पिन नम्बर ।
 • नेपाल सरकार बाट मान्यता प्राप्त परिचय पत्र जस्तै नागरीकता, पासपोर्ट, ड्राइभिंग लाइसेन्स ।
 • गर्ने ब्यक्ती स्वयम उपस्थित हुनु पर्ने छ ।

2. बैंक भुक्तानीनेपालमा राष्ट्रबैंक बाट मान्यता प्राप्त(‘क’ बर्ग, ‘ख’ बर्ग, ‘ग’ बर्ग) जुनसुकै बैंकको जुनसुकै शाखामा पनि सिटी एक्सप्रेस मनिट्रान्सफर जापान मार्फत सिधा पैसा जन्मा गर्न सकिने ब्यबस्था छ।

बैंक भुक्तानीको लागि निम्न कुराहरु आबस्यक पर्दछन्

 • खातावाला ब्यक्तिको नाम
 • जम्मा गर्न चाहेको बैंकको नाम
 • बैंकको शाखाको नाम
 • बैंकको खाता नम्बर

Download "City Express Japan" mobile application

FAQ・CONTACT

Follow us

© 2021 CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD. All rights reserved.

Contact us

CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD.

Head Office Address:
Shinokubo Communication Building 1F, 2-11-23 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 〒 169-0073