THÔNG TIN LIÊN LẠC:

 • CÔNG TY CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN

  (Giấy phép đăng ký kinh doanh số 00025 do cục tài chính vùng Kanto cấp)
 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Shin-Okubo Communication Building 1F, 2-11-23,
  Hyakunin-cho, Shinjuku ku, Tokyo 〒 169-0073
  Tel No: 03-5925-4121, 080-9465-8341
  Fax No: 03-5925-4122
 • CHI NHÁNH TẠI NAGOYA

  Mochiki Bldg. 1F, 2-10-16, Marunouchi,
  4 Naka-Ku, Nagoya-Shi, Aichi 〒460-0002
  Tel No. 052-756-2958, 080-3409-1861
  Fax No. 052-756-2959
 • CHI NHÁNH TẠI FUKUOKA

  Daiichi Okabe Bldg. 1F, 1-2-23, Maidashi, Higashi-Ku,
  Fukuoka-Shi, Fukuoka 〒 812-0054
  Tel 092-409-1166, 070-3232-6802
 • VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI TOCHIGI

  4-12, Sakai-Cho, Tochigi -Shi,
  Tochigi 〒 328-0043
  Tel 080-9700-6256
 • Back Office

  Tel: 03-5937-3908
  Fax: 03-5937-3909
 • Phòng chăm sóc khách hàng

  Tel No: 03-4582-6976, 080-9465-8341

Download "City Express Japan" mobile application

FAQ・CONTACT

Follow us

© 2021 CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD. All rights reserved.

Contact us

CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD.

Head Office Address:
Shinokubo Communication Building 1F, 2-11-23 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 〒 169-0073