PHÍ CHUYỂN TIỀN

Nepal

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 30,000 JPY ¥500 ¥500
30,001 JPY – 150,000 JPY ¥1,000 ¥1,000
150,001 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,500 ¥1,500

Indonesia

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,000 ¥1,000

Vietnam

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
     
2,000 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,000 ¥1,000

India

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,000   ¥1,000

Philippines

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥800 ¥800

Bangladesh

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,000 ¥1,000

SriLanka

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥1000 ¥1000

Pakistan

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,000 ¥1,000

Thailand

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,000 ¥1,000

Cambodia

Transfer Amount Cash Pickup Bank Transfer
1 JPY – 1,000,000 JPY ¥1,000 ¥1,000

BẢNG PHÍ ATM

  Dưới 110,000 JPY Từ 110,000 JPY trở lên

Thứ 2- Thứ 6. (8:45-18:00)
(Trừ ngày nghỉ lễ)

330 JPY 430 JPY
Thứ 7  (9:00-14:00)
(Trừ ngày nghỉ lễ)
330 JPY 430 JPY
Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ 430 JPY 500 JPY

*Phí ATM đối với các giao dịch chuyển về Nepal là 200 JPY.

Download "City Express Japan" mobile application

FAQ・CONTACT

Follow us

© 2021 CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD. All rights reserved.

Contact us

CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD.

Head Office Address:
Shinokubo Communication Building 1F, 2-11-23 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 〒 169-0073