THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty chuyển tiền CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN (được gọi tắt là CITY EXPRESS JAPAN) cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối tới nhiều quốc gia trên thế giới. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 00025, được cấp bởi Cục Tài Chính Kanto.
CITY EXPRESS JAPAN cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho cá nhân cũng như cho doanh nghiệp diện:B2C.

 • TÊN CÔNG TY
  CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO.LTD.
 • GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ
  00025 Cục Tài Chính Kanto, Chính phủ Nhật Bản cấp
 • TỔNG GIÁM ĐỐC
  MAHESH SHRESTHA
 • TRỤ SỞ CHÍNH
  Shin-Okubo Communication Building 1F, 2-11-23,Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 〒 169-0073
 • TEL
  03-5925-4121, 080-9465-8341
 • FAX
  03-5925-4122
 • NĂM THÀNH LẬP
  2010-12-01
 • VỐN ĐIỀU LỆ

  100,000,000 JPY

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP
  Chuyển tiền kiều hối quóc tế

Download "City Express Japan" mobile application

FAQ・CONTACT

Follow us

© 2021 CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD. All rights reserved.

Contact us

CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD.

Head Office Address:
Shinokubo Communication Building 1F, 2-11-23 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 〒 169-0073